Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
312
welke Gij mij verleend hebt met te ge-
doogen, dat ik heden bij de H. Offerande
der Mis ben tegenwoordig geweest, bui-
ten zoo vele anderen, die dit geluk niet
gehad hebben; ik vraag U vergiffenis
voor al de gebreken, die ik in dezelve
door mijnen geringen ijver en mijne ver-
strooidheden bedreven heb. Dat deze
offerande, o mijn God! mij van het ver-
ledene zuivere, en tegen het toekomende
versterke.
Met vertrouwen ga ik thans naar mijne
bezigheden, tot welke uw goddelijke wil
mij roept; ik zal geheel den dag de gunst
herdenken, die Gij mij bewezen hebt, en
trachten, dat er mij niet een woord,
niet een werk, niet eene gedachte, noch
een verlangen ontvalle, die mij de vrucht
der H. Mis, die ik nu heb bijgewoond,
zou kannen doen verliezen. Dit is het-
gene ik mij, met de hulp uwer goddelijke
genade, voorstel. Amen.