Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
310
ncmeus, zegen ons allen door de hand
van uwen dienaar, on dat de uitwerkse-
len van uwen zegen eeuwig op ons be-
rusten. Iu den naam des Vaders en des
Zoons en des H. Geestes. Amen.
evangelre van den h. joannes.
In het begin was het Woord, en het
AVoord was bij God, en het Woord was
God. Dit was in het begin bij God. Alle
dingen zijn door hetzelve gemaakt, en
zonder dat is er niets gemaakt van het-
gene er gemaakt is. In hetzelve was het
leven, en het leven was het licht der
menschen, en het licht scheen in de
duisternissen, en dc duisternissen heb-
ben het niet begrepen. Er werd een
mensch van God gezonden, wiens naam
Joannes was. Deze kwam tot getuigenis,
om getuigenis van het licht te geven,
opdat zij allen door hem gelooven zou-
den. Hij was het licht niet; maar hij was