Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
308
ik U op dit oogenblik in mijn bart bezit-
ten, U daar mijnen schuldigen eerbied
bewijzen, U daar juijne noodwendigheden
vertoonen, en deolaehtig aan de genade
ziju, welke rxij dengenen geeft, die U
naar behooren en wezenlijk ontvangen!
Doch, vergoed, o God! dewijl ik mij
daartoe onwaardig bevind, hetgeen aan
de bereiding mijner ziel ontbreekt; ver-
geef mij al mijne zouden, ik verfoei die
uit geheel mijn hart, omdat zij Ü misha-
gen, aanvaard het oprechte verlangen,
dat ik heb, om mij met U te vereenigen,
reinig mij door één uwer blikken, en
maak mij waardig U weldra te ontvan-
gen. Dezen gelukkigen dag afwachtende,
smeek ik U, Heer ! mij deelgenoot van
de vruchten te maken, die de Communie
des Priesters in alle geloovigen, welke
bij dit H. Offer tegenwoordig zijn, moet
uitwerken. Vermeerder mijn geloof door
de kracht van dit goddelijk Sacrament,