Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
306
Dat deze zegen zich uitstorte, o mijn
God! over de zielen der geloo^^gen, die
in den vrede der Kerk gestorven zijn en
voornamelijk over de ziel van N. N.,
verleen haar, o lieer, uit kracht dezer
offerande, de volle verlossing harer pijn.
Gewaardig U ook eens aan ons deze
genade te verleenen, oneindig almachtige
en goedertieren Vader, en maak, dat
wij deel mogen hebhen met uwe heilige
Apostelen, Martelaren en alle Heiligen,
ten einde wij Ü eeuwig met hen mogen
beminnen cn verheerlijken. Amen.
PATER KOSTER.
Hoe gelukkig ben ik, o mijn God, U
voor Vader te hebben, welk eene vreugde
smaak ik, als ik denk, dat de Hemel,
waar Gij zijt, eens mijne woonplaats zal
worden: dat uw H. Naam geëerd zij
over geheel de aarde: heersch volkomen
over al de harten en over eiken wil;