Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
305
genade, om mij deszelfs verdiensten toe
te eigenen: ik draag U mijn bloed op, o
liefderijke Jesus I tot dankbetuiging voor
de oneindige liefde, welk Gij gehad hebt,
om het uwe uit liefde tot mij te geven.
VERVOLG VAN DEN CANON.
Het is nu, o eeuwige Majesteit! dat
wij, door uwe genade waarlijk en ei-
genlijk U het zuivere, heilige en onbe-
vlekte slachtoffer opdragen, hetwelk Gij
zelf ons hebt willen verleenen, en waar-
van al de andere slechts afbeeldsels wa-
ren. Ja, groote God! hier is meer dan
al de offeranden van Abel, Abraham en
Melchisedech, hier is het eenige slachtof-
fer, uw altaar waardig, onze Heer Jesus
Christus, uw Zoon, het eenig voorwerp
van uw eeuwig welbehagen.
Dat allen, die hier met den mond of met
het hart aan dit H. Sacrament deel heb-
ben, met deszelfs zegen vervuld worden.
67
20