Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
303
God der heirkrachten I hemel en aarde
zijn met zijne heerlijkheid vervuld. Dat
de gelukzaligen Hem in den hemel lo-
ven. Geloofd zij Hij, die tot ons komt
op de aarde, God en Heer, gelijk De-
gene, die Hem afzendt.
CANON.
Wij smeeken U, in den naam van
Jesus Christus, uwen Zoon en onzen
Heer, o oneindig barmhartige Vader! de
offerande die wij U opdragen, te zege-
nen en gunstig aan te nemen, opdat
het U believe de H. Katholieke Kerk
te bewaren, te beschermen en te bestu-
ren met al hare lidmaten, den Paus,
onzen Bisschop, en in het algemeen
allen, die uw H. Geloof belijden.
Wij bevelen XJ, in het bijzonder, Heer,
al degenen, voor welke wij uit recht-
vaardigheid, dankbaarheid en liefde ver-
plicht zijn te bidden, al degenen, die bij