Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
301
andc opdraag, beveel ik U, mijn God,
geheel uwe H. Katholieke Kerk, onzen II.
Vader den Paus, onzen Bisschop, al de
Herders der zielen, al de Christen vorsten,
en alle volkeren die in U gelooven.
Wees ook gedachtig, o Heer, de gc-
loovige zielen, en geef haar, om de
verdiensten van uwen Zoon, eene plaats
van verversching, licht en vrede.
Vergeet toch, mijn God, noch uwe
noch mijne vijanden; heb deernis met
alle ongeloovigen, met de ketters en alle
zondaren, vervul met uwen zegen al mijne
vervolgers, en vergeef mij mijne zonden,
gelijk ik al het ongelijk vergeef, dat zij
mij hebben aangedaan of zouden willen
aandoen. Amen.
prefatie.
Zie hier het gelukkig oogenblik,waarop
dc Koning der Kngelen en der menschen
gaat verschijnen! vervul mij, o Heer!