Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
300
de handen des priesters deze offerande
opdragen, met de meening, welke Jesus
Christus, mijn Zaligmaker, gehad heeft,
toen llij dit offer instelde, en die Hij nog
heeft op het oogenblik, dat Hij zich hier
voor ons opoffert.
Ik draag ü die op, tot erkenning uwer
opperheerschappij over mij en over alle
schepselen, tot nitwissching mijner zon-
den, en tot dankzegging voor al de wel-
daden, die Gij mij verleend hebt.
Eindelijk, o mijn God! offer ik Ü ook
dit heilige en verhevene slachtoffer, om
van uwe oneindige goedheid, voor mij,
mijne ouders en weldoeners, voor mijne
vrienden en vijanden, die kostbare ge-
naden der zaligheid te bekomen, welke
aan geenen zondaar kunnen gegeven wor-
den, dan ten aanzien der verdiensten
van Hem, die zich het slachtoffer van
verzoening voor ons allen gemaakt heeft.
Terwijl ik U deze aanbiddelijke offer-