Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
299
Pilatus; geleden heeft en begraven is.
En verrezen is ten derden dage, vol-
gens de Sehriften. En is opgeklommen
ten hemel, zit aan de rechterhand
des Vaders, en zal wederkomen met
glorie, om de levenden en dooden te
oordeelen, wiens rijk geen einde zal heb-
ben. En in den H. Geest, den Heer en
levendmakende, die van den Vader en
den Zoon voortkomt, die met den Vader
en den Zoon te zamen aanbeden en mede
verheerlijkt wordt, die door de Profeten
gesproken heeft. En ééne H. Katholieke
en Apostolische Kerk. Ik belijd één doop-
sel tot vergiffenis der zonden, en ik
verwacht de verrijzenis der dooden en
het toekomende eeuwige leven. Amen.
offerande.
Heilige Vader, almachtige en eeuwige
God! hoe onwaardig ik ook ben om voor
U te verschijnen, durf ik U echtpr door