Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
298
om te oefenen hetgeen ik geloof. Hier-
van, Heer, zal aan U alleen de gansche
glorie toekomen.
credo.
Ik geloof in éénen God, den almach-
tigen Vader, Schepper van hemel en
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare
dingen. En in eenen Heer Jesus Christus,
den eenig geboren Zoon Gods, en uit
den Vader vóór alle eeuwen geboren.
God van God, licht van licht, waren
God van den waren God, geboren en
niet gemaakt, van één wezen met
den Vader, door wien alle dingen ge-
maakt zijn. Die om ons, mensehen en
om onze zaligheid nedergedaald is uit
den hemel, en (onder deze woorden
knielt men) het vleesch heeft aange-
nomen door den h. geest uit de maagd
maria, en is mensch geworden. Die
ook voor ons is gekruisigd onder Pontius