Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
voor hen, al den bijstand, die ons noodig
is, oni het eeuwig leven te bekomen,
in den naam van Jesus Christus, onzen
Heer. Amen.
epistel.
Mijn God, Gij hebt mij tot de ken-
nis uwer H. "Wet geroepen, buiten zoo
vele volkeren, die in de onwetendheid
uwer geheimen leven; ik aanvaard uit
geheel mijn hart die goddelijke wet en
luister met eerbied naar de H. godspra-
ken, die Gij door den mond der profeten
hebt uitgesproken; ik vereer die met de
onderwerping, die men aan het woord
van eenen God verschuldigd is, en met
al de blijdschap mijner ziel zie ik er
de voltrekking van.
O, had ik voor ü, mijn God! een
hart, gelijk aan dat der Heiligen van
het oude verbond! 01 kon ik naar ü
met de vurigheid der Aartsvaders ver-
langen, U, gelijk de Profeten kennen en