Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
294
en verleen mij kwijtschelding, ontbin-
ding en vergiffenis van al mijne zonden.
kyrie eleison.
Heer, die onze zielen hebt geschapen,
heb deernis met het werk uwer han-
den. Vader der barmhartigheid, ontferm
U over ons, uwe kinderen.
Eeuwig Woord des Vaders, voor ons
mensch geworden cn gestorven aan het
kruis, maak ons deelgenoot aan de ver-
diensten van uwen dood en van uw
dierbaar bloed. Liefderijke Zaligmaker,
lieve Jesus, heb medelijden met ons,
vergeef ons onze zonden.
gloria in excelsis.
Glorie zij aan God in den hooge en
op aarde vrede aan de mensehen van
goeden wil. Wij loven U, wij zegenen
U, wij aanbidden TJ, wij verheerlijken
U, wij danken U om uwe groote glorie;