Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
290
Jesus! Maria! Josef!
Ik geef ü mijn kart en mijne ziel.
Jesus! Maria! Josef!
Staat mij bij in den doodstrijd.
Jesus! Maria! Josef!
Laat mij in uw heilig gezelschap vreed-
zaam rusten.
Het is zeer aangenaam aan God, dat
men Hem dikwijls bidde om den voort-
gang der zonde te stuiten. Maak u dus
gewoon, mijn kind, eiken avond met veel
eerbied een Onze Vader en JVees gegroet
te bidden, opdat daardoor ten minste
ééne doodzonde moge belet worden. O
indien gij hierin gedurende geheel uw
leven bleef t volharden, hoe aangenaam
zoudt gij u daardoor maken aan den
goeden God en welk een schat van ver-
diensten zoudt gij daardoor voor de
eeuwigheid vergaderen. Bid dus eiken dag
ten minste eenmaal het volgende-.