Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
289
waardoor ik U zou kunnen bedroeven.
Mijn heilige Engelbewaarder, mijne bij-
zondere Patronen, bidt voor mij, be-
schermt mij gedurende dezen nacht, al
den tijd mijns levens en bijzonder in
het uur van mijnen dood. Amen.
Bid driemaal het Wees gegroet ter eere
der onbevlekte ontvangenis van Maria,
zeg daarna-.
O Maria, mijne goede Moeder, vol
vertrouwen stel ik mij gedurende dezen
nacht weder onder uwe bescherming
en oifer U op mijne ziel en mijn lichaam,
en hoop dat Gij mij zult bijstaan, opdat
ik de zonde zorgvuldig vluchte. Ik bid
U, lieve Moeder, bescherm mij gedu-
rende dezen nacht en verwijder van mij
alle gevaren. Als Gij mij beschermt, heb
ik niets te vreezen, sta mij dus bij,
goede Moeder, en maak dat ik morgen
weder gezond ontwake. Amen.
67 19