Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
387
Ach goede God, hoevele misslagen
heb ik van daag weder bedreven 5 ik
ben aan mijne ouders niet zoo gehoor-
zaam geweest als ik moest zijn; ik heb
lichtzinnig mijne plichten verzuimden
mij zelfs niet ontzien, U, goede Vader,
te beleedigen. Het is mij oprecht en van
harte leed, dat ik U vergramd heb, ik
zal voortaan zoo ondankbaar niet meer
zijn. Vergeef mij, goede God, datgene
wat ik tegen U misdaan heb en sta mij
bij, opdat ik mij in het vervolg van al
mijne misslagen betere. Ja mijn God, ik
zal toonen, dat ik ü voortaan getrouw
wil dienen en smeek U ootmoedig om
de genade van dit voornemen ten uit-
voer te brengen, maak toch dat ik een
goed kind worde.
Bid hier de acten van geloof, hoop,
liefde en berouw en een Onze Vader en
Wees gegroet; zeg daarna: