Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
286
leeren en mij ah een goede Vader meer
toegevoegd, dan ik verwacliten kon. Iloe
zal ik ü liiervoor genoegzaam bedanken ?
Mijn beilige Engelbewaarder, mijne
heilige Patronen, alle Engelen en Heili-
gen des hemels en voornamelijk Gij, aller-
heiligste Maagd Maria, komt onzichtbaar
bij mij en bedankt in mijne plaats dien
goeden God, die mij met zoovele welda-
den overlaadt.
O heilige Geest, verlicht mijn verstand
en doe mij zien, waarin ik van daag te
kort gebleven ben, doe mij mijne on-
gehoorzaamheid, mijne onachtzaamheid
goed kennen, doe mij zien, w aarin ik U
van daag weder heb beleedigd.
Onderzoek hier uw geweten en bedenk,
dat gij dezen nacht nog kunt sterven.
Vraag daarna voor de zonden, die gij
mocht bedreven hebben, van God ootmoe-
dig vergiffenis.