Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
met de grootste nauwgezetheid bij. Hij
kende niets gewichtiger dan de gods-
dienstige onderrichting. Deze beschouw-
de hij als het beste middel om zich waar-
dig tot den grooten dag der eerste heilige
Communie voor te bereiden, en daarom
woonde hij ze steeds met eene stich-
tende godsvrucht en eenen voorbecldi-
gcn ijver bij. Te huis had hij uiet al-
leen de lessen uit den katechismiiß zorg-
vuldig van buiten geleerd, maar daar-
enboven ook om opheldering gevraagd
van datgene wat hij soms niet goed
begi'eep. De zedigheid en oplettend-
heid, waarmede hij de godsdienstige
onderrichtingen bijwoonde, waren zóó
groot, dat hij allen die hem zagen,
stichtte. Maar dit was hem nog niet
genoeg: moedig greep hij alle midde-
len aan, welke den goeden uitslag der
eerste Communie kunnen verzekeren;
een goed voorbeeld, bijzonder ouder-