Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
281
mijner geboorte tot nu toe hebt geschon-
ken. Ik dank U, God den Vader, dat
Gij mij uit het niet hebt geschapen ; ik
dank U, God den Zoon, dat Gij mij door
uwen dood verlost en het allerheiligste
Sacrament des Altaars als voedsel mijner
ziel hebt ingesteld ; ik dank U, God deu
Heiligen Geest, dat Gij mij door het
Doopsel gezuiverd en tot het ware geloof
geroepen hebt. Hoe zal ik U, allerheilig-
ste Drievuldigheid, voor al dit goede ge-
noegzaam bedanken? Ach, goede God,
ik ben maar een zwak kind en kan U
dus niet genoeg mijne dankbaarheid be-
tuigen ; maar ik wensch vurig, dat alle
Engelen en Heiligen, U in mijn plaats
bedanken.
Ik offer U, beminnelijke Vader, weder
alles op wat ik dezeu dag verrichten
zal. Ik draag U op mijue gedachten,
woorden, werken en moeielijkheden, eu
hoop ü daardoor te behagen en mijn loon