Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
280
Eeg b|J het wanschen zeer eerbiedig:
Lieve Jesus, gelijk dit water mij rei-
nigt van de vlekken des lichaams, zuiver
aldus mijne ziel van alle zonden. Laat
niet toe dat mijn hart, waarin Gij uw
woonplaats genomen hebt, ooit weder
de woning van satan worde.
als gij gekleed zijt.
Kniel neder en hid met aandacht en
eerbied de volgende gebeden:
O goede God, Gij zijt hier tegenwoor-
dig en ziet thans liefderijk op mij neder.
Ik verhef reeds bij het begin van den
dag mijn hart tot U, om V met den
diepsten eerbied te aanbidden en ik be-
ken, dat ik geheel mijn leven aan uw
beminnelijken dienst moet toewijden. Gij
hebt mij weder dezen dag bewaard; ik
dank U daarvoor, ik dank U voor al
het goede, dat Gij mij van het begin