Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
278
Hiermede wilde hij te kennen geven:
„Ik bemin Maria zoo zeer, dat ik het
onmogelijk kan uitdrukken: ik bemin
Haar als mijne allerliefste Moeder!" O
mocht ook gij Haar alzoo beminnen!
gebed.
Goede Moeder, hoe teeder bemindep
U die kinderen, die niet wisten, hoe zij
het best U hunne liefde zouden betuigen:
hoe gelukkig waren zij daardoor, welk
eene vreugde smaakten zij, als zij god-
vruchtig voor uwe beeltenis geknield
waren. Dat ik nog zoo weinig vermaak
vind in met U te spreken, komt alleen,
omdat ik U nog zoo weinig bemin. O
goede Moeder, ik wil U voortaan meer
beminnen. Geef dat ik U beminne, dan
ben ik blij genoeg, dan wensch ik niets
meer. Lieve Jesus, maak dat ik uwe
Moeder beminne. Amen.