Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
280
lieve Moeder steeds vreugde te verschaf-
fen. Ik wil gaarne alles doen, wat Gij mij
zeggen zult. Als Gij mij bijstaat zal ikHaar
geheel mijn leven zeer veel beminnen.
Jesus. Wilt gij uwe Moeder vreugde
verschaffen, dan moet gij de zonde vluch-
ten, Mij en Haar oprecht beminnen en
datgene getrouw opvolgen, wat Zij u
heeft geleerd.
Het Kind. Hit zal ik doen, lieve
Jesus, dat zal ik altijd doen: verleen Gij
mij daartoe uwe genade. O Jesus, ik dank
U nogmaals, dat Gij mij uwe Moeder tot
moeder hebt geschonken.
voorbeeld.
Ik weet waarlijk niet, wie mij thans
als voorbeeld van eene teedere liefde
jegens Maria zal dienen. Ten allen tijde
zijn er eene menigte menschen geweest,
die reeds in hunne jeugd Maria eene
teedere liefde toedroegen en tot hunnen