Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
275
mensehen nitdeel, worden hun doortus-
schenkomst mijner Moeder geschonken.
"Wilt gij dus vele en groote genaden van
Mij ontvangen, o bemin dan Mariaj
laat geen dag voorbijgaan zonder Haar
op de eene of andere wijze te vereeren,
roep Haar aan in elk gevaar en eiken
nood, stel u *s morgens en 's avonds
onder hare bescherming en bid alsdan
telkens driemaal zeer eerbiedig het "Wees-
gegroet ter eere harer onbevlekte ontvan-
genis; daardoor zult gij Haar en Mij bij-
zonder behagen en overvloedige gena-
den bekomen.
Hkt Kind. O goede Jesus, hoezeer
bedank ik U, dat Gij mij uwe Moeder
tot moeder hebt gegeven. O wat ben
ik gelukkig, ik ben een kind van Maria,
een kind van zulk eene goede en machtige
Moeder. Ik wil Haar altijd beminnen,
help Gij mij daartoe, lieve Jesus; ja zeg
mij, wat ik moet doen, om U en uwe