Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
lieugen, beijverden zieh om dikwijls bun-
nen goddelijken Verlosser in een goed be-
reid hart te ontvangen. Boor de heilige
Communie verkregen zij de kracht om in
de deugd staande te blijven en werden
zij met eene groote liefde jegens God
vervuld. De H.Aloysius naderde gewoon-
lijk alle acht dagen tot de tafel desHeeren
en om te overvloediger vruchten uit de
H. Communie te trekken, bereidde hij er
zich drie dagen toe voor, terwijl hij even
zooveel tijd tot dankzegging bezigde.
De H. Stanislaus Kostka ontving ook
dikwijls het H. Sacrament, hij was bij
elke Communie van den diepsten eerbied
doordrongen en wenschte met de grootste
vurigheid naar het oogenblik, waarop
hij Jesus zou ontvangen. Hij verdiende
dan ook voor zijne diepe godsvrucht
jegens Jesus in het H. Sacrament des
Altaars, dat hem eens door eenen Engel
de H. Hostie werd gebracht. Welke bui-