Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
271
is cn gelijk zij het lichamelijk voedsel dik-
wijls nuttigen om gezondheid en krach-
ten te behouden, zoo zijn zij overtuigd,
dat zij dikwijls het Brood der Engelen
moeten ontvangen, indien zij zich niet
in gevaar willen stellen van de gezond-
heid en het leven hunner zielen te
verliezen. Nader ook gij, mijn kind, dus
dikwijls tot de tafel des Ileeren. Over-
vloedige genaden zultgij daar putten, een
schat van verdiensten zal daardoor uw
loon worden en na uwen dood zultgij Mem
van aanschijn tot aanschijn aanschouwen,
dien gij dikwijls in uw leven onder de
gedaante van ih'ood ontvangen hebt.
Het Kind. Mijne Moeder, maak dat
ik door mijn gedrag waardig worde van
dikwijls te communiceeren.
voorbeeld.
Alle jeugdige dienaren Gods, die zich
thans voor eeuwig in den hemel ver-