Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
te bekomen. BocK ook zelfs dan, als gij
het geluk hebt, van in geene zonden
te vallen, moet gij u gewoon maken,
dikwijls te biechten; daardoor zult gij
de noodige genade en sterkte bekomen
om in de deugd staande te blijven
Hkt Kind. Ik beloof U, lieve Moeder,
dat ik uwen raad getrouw zal opvolgen.
want ik zoude zoo gaarne geheel mijn
leven deugdzaam blijven en in de liefde
tot Jesus uwen Zoon sterven
Maria. Als gij inderdaad oprecht
wenscht eens zalig te worden, dan moet
gij ook van tijd tot tijd de H. Commu-
nie ontvangen. Het is een streng gebod,
dit ten minste eens in het jaar, omstreeks
Paschen te doen, doch deugdzame men-
sclien vergenoegen zich daarmede niet;
zij wenschen zich dikwijls door dit he-
melse h Manna te versterken. Zij weten
dat het Lichaam en Bloed van Jesus
mijnen Zoon het voedsel hunner zielen
m