Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
269
den goeden God alle Missen aan, die ooit
op aarde opgedragen zijn en nog in het
vervolg opgedragen zullen worden.Amen.
9e OVERWEGING.
Over het ontvangen der
H. Sacramenten.
;Maria. Mijn kind, zorg vooral, ook
op meer gevorderden leeftijd dikwijls de
H. Sacramenten met zorgvuldige voor-
bereiding te ontvangen. Hebt gij somtijds
het ongeluk van in zonden te vallen, o
haast u dan om u spoedig door eene
goede Biecht weder met God te verzoenen.
Blijf toch nooit met eene doodzonde
bezoedeld onverschillig voortleven, doch
verwek, zoodra gij mocht gevallen zijn,
eene akte van oprecht berouw en tracht
ze zoo spoedig mogelijk aan uwen Biecht-
vader te belijden, om er vergilfenis van