Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
geworpen. Eenige oogenblikken later
kwam de page bij den kalkoven aan,
vroeg of bet bevel volvoerd was en keerde
met een bevestigend antwoord terug.
De Koning stond ontsteld, toen hij den
deugdzamen jongeling ongedeerd voor
zich zag en de gansche toedracht der zaak
vernam. Ilij schonk den schildknaap zijn
vertrouwen en loofde de goddelijke Voor-
zienigheid, die over de onschuld waakt.
gebed.
O Maria, ik maak heden het besluit van
even als deze godvruchtige schildknaap
altijd deugdzaam te leven en de II. Mis
zooveel mogelijk dagelijks bij te wonen;
alsdan mag ook ik vertrouwen altijd op
eene bijzondere wijze door de goddelijke
A'oorzienigheid bewaakt te worden. Ik
bid IJ, lieve Moeder, help Gij mij, opdat
ik deze voornemens moge ten uitvoer
brengen cn bied thans in mijnen naam