Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
267
in den brandenden kalkoven te werpen.
De onscbuldige page werd op den daar-
toe bepaalden dag afgezonden , om die
boodschap te {U)en, welke hem het leven
zonde kosten. Zonder eenig kwaad te
vermoeden begaf hij zich op weg, kwam
voorbij eene kerk en trad die binnen
om eenige oogenblikken het ILSacrament
te aanbidden. Daar zag hij juist een
priester gereed, om de H. Otferande op
te dragen. De page woonde die bij en
bleef ook nog in eene tweede Mis, die
op de eerste volgde. God waakte intus-
schen over zijnen dienaar en redde hem
op eene tredende wijze. De koning on-
geduldig geworden, omdat hij van den
opzichter de tijding niet ontviug, dat het
bevel volvoerd was, zond den lasteraar
om te veruemen of de last was volbracht.
Deze kwam nu het eerst bij den opzichter,
werd gegrepen en iu weerwil van zijn
gekerm en gesmeek in den kalkoven