Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
eerste maal tot de tafel des Heeren
zullen toegelaten worden. Met de ui-
terste nauwgezetheid onderzoeken zij
naar de bekwaamheid dier gelukkige kin-
deren; met groote zorg letten zij op
het gedrag van hen, die weldra voor
de eèrste maal het Brood der Engelen
zullen nuttigen, en zij verdubbelen hun-
ne gebeden opdat de goede God aan
allen die gesteltenissen moge geven,
welke tot zulk een verhevene veiTichting
worden vereischt. Tracht daarom, mijn
kind, aan de zorg van den Herder nwer
ziel te beantwoorden; tracht de ver-
eischten te bekomen, welke tot het
doen eener goede eerste Communie nood-
zakelijk zijn, opdat gij er alle vruchten
uit moogt trekken, welke tr in liggen
opgesloten.
Hkt kind. Gaarne, lieve Mocder,rccht
gfiarnc, wil ik niij daartoe beijveren.
Leer mij slechts alles wat ik moet doen,