Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
265
genaden van God verzoeken met het
vaste vertrouwen, dat u alsdan niets
zal geweigerd worden.
Hkt Kind. Dierbare Moeder, tot nu
toe heb ik te weinig de verhevenheid
der II. Mis gekend. Ik heb ze daarom
dikwijls verzuimd en indien ik ze bij-
woonde, was ik nog somtijds oneer-
biedig. Ik zal ze voortaan niet meer uit
li(;htzinnigheid verzuimen en er steeds
met den diepsten eerbied bij tegenwoor-
dig zijn. Verwerf mij de genade, o lieve
Moeder, dat ik deze voornemens geheel
mijn leven ten uitvoer brenge.
Maria. Gaarne, mijn kind, wil ik deze
genade voor u verwerven, want daar-
doorzal uwe eeuwige zaligheid grootelijks
verzekerd worden. Doe gij dus van uwen
kant uw best, om iu uwe goede voor-
nemens standvastig te blijven. Vraag
onder elke' 11. Mis met groot vertrouwen
om defgenade der volharding in het