Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
264
Gij weet, dat ik liet meest noodig heb.
O mijn Jesus, geef mij datgene wat Maria
voor mij verzoekt. Amen.
8e OVERWEGING.
Het bijwonen der H. Mis.
Maeia. Mijn kind, tracht zooveel
mogelijk eiken dag de H. Offerande der
Mis met grooten eerbied bij te wonen.
Kr is niets zoo verheven op deze wereld
als de H. Mis. Hierdoor wordt aan God
oneindige eer bewezen en kunt gij de
grootste genaden verwerven. Jesus daalt
op het altaar neder. De H. Engelen om-
ringen Hem met den grootsten eerbied
en al de bewoners des Hemels hebben
hunne oogen gevestigd op het aanbidde-
lijk geheim, dat in de H. Mis gevierd
wordt. Daarom moet gij uwen eerbied
onder de H. Mis verdubbelen en vele