Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
263
mij verzoekt; hierdoor verkreeg hij groote
genaden; hij werd bezield met den waren
geest des gebeds, zoodat al zijne han-
delingen als Gode aangename gebeden
konden besehouwd worden en stierf na
een leven vol verdiensten in geur van
heiligheid.
gebed.
Goede God, ik wensch vurig U in alles
te behagen, daarom bid ik U, geef mij
den geest des gebeds, maak dat ik al
mijne bezigheden ter uwer eer ver-
richte en daarbij enkel uw welbehagen
beooge. Maria, mijne goede Moeder,
ofschoon ik nog maar een zwak kind ben,
kau ik toch reeds mijne oogen en mijn
hart tot God verheffen en mijne gebeden
ten hemel opzenden, doch daar ik niet
altijd weet, wat mij het meest nuttig
is, zoo verzoek ik U, mijne goede
Moeder, verwerf mij die genade, w^elke