Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
Hkt Kind. Help mij, lieve Moeder
Maria, opdat ik op deze wijze steeds
al mijue werken heilige en aldus volgens
het bevel vau Jesus, uwen goddelijken
Zoon, altijd bidde en daardoor eens
waardig worde U en Jesus uwen Zoon
gedurende de gansehe eeuwigheid in
den hemel te beminnen.
voorbeeld.
Door het gebed kunnen wij alles van
God verkrijgen, vooral indien wij onze
gebeden door de handen van Maria aan
God opdragen. Ken godvruchtig jongeling
was hiervan zoozeer overtuigd, dat hij
altijd zijne gebeden begon met zich ouder
de bescherming vau Maria te stellen en
daar hij wist, dat Maria nog grootere
genade voor hem verkrijgen kon, dan hij
zelf in staat was te vragen, zeide hij
dikwijls tot God; Heer, verleeu mij dat-
ijene wat de allerheiligste Maagd U voor