Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
261
Maria. Jesus, mijn Zoon, weet dit
en toch beveelt Hij n altijd te bidden.
Hij beveelt niets wat onmogelijk is; luister
slechts, ik zal u zeggen,"hoe gij eten,
drinken, spelen,Ileeren, ja zelfs slapen
en toch te gelijk bidden kunt." Zorg
altijd in staat van genade, dat is zuiver
van doodzonde te zijn,'knierdes'morgens
na ujzedig gekleed te hebben, eerbiedig
neder, offer aan den goeden'God alles
op, wat gij dien dag'verrichten Tzult.
Vernieuw door den dag van tijd tot tijd
door eene korte verzuchting deze opoffe-
ring. Maak n gewoon^alles ter eere van
God te verrichten, en al uwe handelin-
gen zullen als zoovele^ gebeden zijn,
die door de Engelen ten hemel gedragen
en aan God aangeboden zullen worden.
Ja geheel uw leven zal alsdan eene
aaneenschakeling van gebed zijn en gij
zult de overvloedigste^verdiensten voor
den •hemel ^'crgadoren.