Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
260
liet gebed besteden, ten 'einde de belan-
gen mijner onsterfelijke ziel aan den
goeden God aan te bevelen en Hem om
standvastigheid te midden^ der menig-
vuldige gevaa'en te verzoeken.
Maria. Doe dit, mijn kind, kniel dage-
lijks eerbiedig voor den goeden God neder
en smeek Hem om alles wat u naar ziel
cn lichaam voordeelig is. Uw liefderijke
hemelscheVader verhoort gaarne de gebe-
den der kinderen en zal u overvloedige ge-
naden verleenen, wanneer gij ze Hem met
de noodige gesteltenis verzoekt. Maar het
is niet genoeg dat gij eiken dag eenige
©ogenblikken voor het gebed besteedt, gij
moet, volgens het bevel van Jesus mijnen
Zoon, altijd bidden en nooit ophouden.
Het Kind. Maar, mijne Moeder, dit
is immers niet mogelijk : hoe zou ik
altijd kunnen bidden, daar ik, ofschoon
nog maar een kind, reeds zoovele andere
bezigheden tè verrichten heb.