Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
7e OVERWEGING.
Het Gebed.
Maria. Een ander krachtig, ja zelfs
noodzakelijk middel, om steeds deugd-
zaam te blijven, is bet gebed. Verzuim
dus vooral liet gebed niet; wilt gij in
de deugd volharden, wilt gij eens in den
hemel komen, dan moet gij bidden; die
tot aan het einde zijns levens blijft bidden,
wordt zalig; die niet bidt gaat verloren.
Deze waarheid moet u eene groote hoog-
achting voor het gebed inboezemen en
u opwekken, om dikwijls vol eerbied en
vertrouwen de volharding in het goede
en de eeuwige zaligheid van uwen liefde-
rijken hemelschen Vader te verzoeken.
Het Kind. Goede Moeder Maria, ik
zal uwen raad getrouw trachten op te
volgen en eiken dag eenigen tijd aan