Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
257
VOORBEELD.
Een deugdzaam jongeling werd eens
door een goddeloozen deugniet aangezocht
om eene groote zonde te bedrijven. De
jongeling, die een levendigen afschrik had
van alle zonden en ook den ongelukkigen
zondaar gaarne uit zijnen droevigen toe-
stand wilde redden, zeide tot hem: indien
ik uw verzoek wilde inwilligen, zou het
alleen zijn onder voorwaarde, dat het
kwaad door ons midden in de stad ten
aanzien van alle menschen bedreven
werd. — Hoe! sprak daarop de verleider
ontsteld, zoudt gij u niet schamen aldus
voor de gansche stad uwen naam te
bezoedelen. Vreest gij den rechter niet,
die ons zou straffen. O neen, hernam
de deugdzame jongeling met nadruk,
volstrekt niet, ik vrees de menschen niet,
maar ik mag met meer recht u vragen:
schaamt gij u niet in de tegenwoordigheid
'67.................................................................17'