Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
256
liefderijke, hcmclsehe Vader, zoudt gij
Ilem dus in zijne tegenwoordigheid dur-
ven beleedigen O Pnecn, wanneer gij er
altijd wel aan denkt, dat God u in alles
gadeslaat, dat Hij bij u is, dat niets u aan
zijne oogen kan onttrekken, dan zult gij
ongetwijfeld zorgvuldig alles vermijden,
waardoor gij Hem zoudt kunnen ver-
grammen.
Het Kind. Ach, mijne Moeder, had
ik er vroeger toch altijd aan gedacht,
dat niets voor het alziend oog van God
verborgen blijft, dan zou ik niet zoo
herhaaldelijk in de zonde gevallen zijn,
ik haat en verzaak al mijne zonden, zij
zijn mij uit den grond van mijn hart
leed en opdat ik voortaan van de zonde
moge bevrijd blijven, zal ik trachten
voortdurend in Gods tegenwoordigheid te
wandelen. Help Gij mij daartoe, mijne
goede bloeder. Amen.