Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
genade zoo eerbiedig mogelijk de li-
tanie der H. Maagd en driemaal het
Wees gegroet.
SchietgehecL O Jesiis, bereid Gij zelf
mijn hart tot eene U waardige woon-
plaats.
2e OVERWEGING.
Noodzakelijke vereischten om de
eerste H. Communie goed te doen.
Maria. Gij zult gemakkelijk inzien,
mijn kind, dat n^en tot het doen der
eerste heilige Communie de vereisehte
gesteltenis moet bezitten. ïfet is daar-
om, 'dat de priesters zoovele moeiten
aanwenden, om de kinderen tot hunne
eerste heilige Communie voor te be-
reiden. Vele maanden reeds van te
voren verdu])beleii zij hunne zorg en
hunnen ijver voor hen, die voor de