Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
256
5e OVERWEGING.
Krachtdadige middelen om deugd-
zaam te blijven.
Maria. Miju kind, luister aandach-
tig, ik{zalu thans ecnige middelen leeren,
welke u zeer veel zullen helpen om altijd
deugdzaam te blijven. — Maak u gewoon
om dikwijls aan uwe uitersten te denken.
Hoe jong gij ook zijt, gij zult eens sterven;
de tijd daarvan is niet bekend. Dit is
zeker, dat vele kinderen van uwe jaren,
even gezond en sterk als gij, onverwacht
in den bloei van hun leven door den
dood zijn weggerukt. Ook u kan dit
zelfde lot treffen, en ach, hoe ongelukkig
zoudt gij zijn, indien gij in staat van
doodzonde door den dood getroffen werdt.
Na een vreeselijk oordeel zou eene ecu-
wigheid van jrijncn in het vuur der hel
uw deel worden. Denk daar dikwijls