Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
248
stierders met hen om, want geloof'mij,
een enkel slecht kind, met hetwelk gij
in aanraking komt, is zelfs reeds in staat
om u voor tijd eu eeuwigheid diep on-
gelukkig te maken. Indieu ik u in de
klauwen van een verscheurend dier zag,
dat u met de grootste woede vaneen-
scheurde, zou ik voor u niet zoo zeer
vreezen, als wanneer gij u in het ge-
zelschap vau slechte makkers zoudt
bevinden. Een verscheurend dier kan
slechts uw lichaam dooden, maar een
slechte makker doodt de kostbare, de
onsterfelijke ziel. Ach, miju kind, vlucht,
vlucht dan toch geheel uw leven den
omgang met slechte makkers.
Het kind. Ach, mijne ^Moeder, zijn
de slechte makkers zoo verschrikkelijk
voor mij, ach, dan bid ik U met de
grootste vurigheid, bescherm mij geheel
miju leven, opdat ik nooit in het ge-
I zeischap van slechte makkers kome.
j
^ ....................................................................^