Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
groote en magtige God, on bid vurig om
uwen bijstand. Ik smeek U vooral, sta
mij bij, ojMlat ik mijne heerschende drift
leere kennen en door de hulp uwer ge-
nade ovcrwinne; want als ik deze heb
uitgeroeid, dan zal ik de andere ondeug-
den zooveel te gemakkelijker overwinnen
en hoop ik eens aan de hemelsche vreugde
deelachtig te worden. Amen.
4e OVERWEGING.
Vermijd den omgang met slechte
makkers.
Maria. Mijn kind, indien het u waar-
lijk ernst is deugdzaam te blijven, dan
moet gij vooral den omgang met slechte
makkers zorgvuldig vermijden. Wees
daarom voorzichtig in den omgang met
kinderen van uwe jaren; ga nooit zonder
toestemming uwer ouders of zielsbe-