Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
246
dien gij gelasterd hebt, dat ik u kom
bestrijden, gaf David ten antwoord; daar-
op legt hij eenen steen in zijnen slinger
cn treft hem met den eersten worp voor
het voorhoofd. De reus valt ter aarde;
David loopt toe, werpt zich op hem, ont-
neemt hem het zwaard en hakt hem
het hoofd af. Nauwelijks was de reus
gedood of heel het leger der Philistijnen
nam met overhaasting de vlucht en was
geheel overwonnen. Zoo ook zult gij, mijn
kind, al uwe hartstochten gemakkelijk
overwinnen, zoodra gij over uwen Goliath,
over uwe heerschende drift, de zege-
praal behaald hebt.
GEDJlD.
Goede Vader in den hemel, het is
uw wensch, dat ik mij reeds in mijne
jeugd op de beoefening der deugd toelegge
en met kracht mijne booze neigingen
bestrijde. Als een zwak kind snel ik tot U,