Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
244
voorbeeld.
Be Israclieten waren met de Philistij-
nen in oorlog. De legers stonden dicht bij
elkander. Om den oorlog op eens te ein-
digen liet God toe, dat een derPhilistijnen,
Goliath gcheeten, de Israëlieten geduren-
de veertig dagen kwam bespotten. Waar-
toe, sprak hij, zullen zooveel menschen te-
gen elkander strijden. Kiest een uit uw
midden om tegen mij te vechten en dat
aldus de strijd beslist worde. De Phi-
listgnen namen daarin genoegen; doch de
Israëlieten konden in hun gansche leger
niemand vinden, die het gevecht tegen
den reus Goliath durfde wagen. Zijne
ontzaggelijke lengte en vervaarlijke wa-
penen deden zelfs den stoutmoedigste sid-
deren. Doch nu beschikte het God dat
de jeugdige David in het leger der Israë-
lieten kwam om naar den toestand zijner
broeders te vernemen. Deze zag dien