Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^.............................................................................n
243 I
meeste moeite Icost, om te overwinnen.
Die zonde zal ongetwijfeld uwe heer-
scliende drift zijn. Bestrijd die met allen
ernst, want is deze overwonnen, dan kan
het u niet moeielijk vallen ook over
uwe andere hartstochten te zegevieren.
Doch om met des te beter gevolg uwe
heerschende drift te bestrijden is het
noodig, dat gij met uwen Biechtvader
raadpleegt: maak hem de gevoelens en
neigingen van uw hart bekend, llij zal
u de middelen wijzen, die gij moet aan-
wenden, en volgt gij zijnen raad op, dan
zult gij zeker de overwinning behalen.
Het kind. Goede Moeder, ik dank
U voor uwe onderrichtingen; ikzal trach-
ten mijne heerschende drift te leeren
kennen en ze met ernst bestrijden, doch
sta Gij mij bij, opdat ik als overwinnaar
uit den strijd moge komen.