Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
242
onophoudelijk tot het kwaad geneigd.
Verschillende hartstochten hebben er
zich in gevestigd en de duivel zoekt
zich daarvan te bedienen, om u ten val
te brengen. Gij moet daarom gestadig
tegen de kwade neigingen van uw hart
strijden. Onder die hartstochten bevindt
er zich nochtans een, die de heerschende
is. Deze wordt de hecrschende drift ge-
noemd en het is vooral die drift, die
gij boven alles moet zoeken te beteugelen.
Deze drift is bij alle kinderen niet de-
zelfde. Bij sommige kinderen is de heer-
schende drift de hoovaardigheid, bij
anderen de gierigheid, bij anderen de
zucht naar zinnelijke genoegens, weder
bij anderen de luiheid, de afgunst of
traagheid. Gij moet dus vooreerst uwe
heerschende drift trachten te leeren ken-
nen. Zie te dien einde tot welke zonde
gij het meest overhelt, waarin gij het
gemakkelijkste valt, welke zonde u de