Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
241
lijk beloofd, dat ik ü getrouw wil blijven;
doeh mijne vijanden zijn zoo machtig,
zij zijn onophoudelijk op miju verderf
uit; ik ben zoo zwak en kan zoo licht
door hen tot de zonde verleid worden.
Ik bid II daarom vurig, ach, sta mij bij,
opdat ik U nimmer weer vergramme.
Ik wil liever sterven dan U vrijwillig
beleedigen. Indien Gij voorziet, o goede
God, dat ik U ooit zwaar zou belee-
digen, ach, laat mij dan liever op dit
oogenblik sterven, ik vrees den dood
niet zoo zeer als de zonde en daarom
herhaal ik uit geheel mijn hart: liever
sterven, o Ileer, dan U vergrammen. Am.
3e OVERWEGING.
Bestrijd uwe heerschende drift.
MAurA. Mijn kind, door de zonde
van Adam is uw hart bedorven; het is
te......................................................................^
"^67 ig