Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
tlat ik weder in de zonde zal vallen en
daardoor voor eeuwig ongelukkig worden.
Maria. Ja, mijn kind, gij liebfc wel
reden om te vreezen, wantuwe vijanden
zijn menigvuldig, listig en sterk, en gij
zijt zoo zwak en onervaren. Gij zoudt
nochtans zoo diep tc beklagen zijn, indien
gij door de zonde Jesus weder uit uw
hart verdreeft. Juist daarom vermaan ik
u tot den strijd; blijf standvastig, mis-
trouw u zeiven, vlucht dc gelegenheden
tot zonde en roep eiken dag meermalen
mijnen bijstand en den bijstand van Jesus
in, ten einde altijd van het grootste van
alle kwaad, van de zonde, bevrijd te
blijven; want bedenk het wel: eene
enkele doodzonde is genoeg, om u voor
eenwig ongelukkig te makeq.
IIet kind. Ach, mijne bloeder, sta
mij dan toch bij, opdat ik nooit, nooit
zondige. Amen.