Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page

237
aardig te ontrooven; hij omgeeft u als een
briesehende leeuw en zoekt u te ver-
slinden en met zieh in het eeuwig verderf
te storten. De boosaardige wereld ver-
eenigt zich met den duivel; zij heeft het
op uwe deugd, op uwe onschuld gemunt,
zij tracht u door hare aanlokkelijkheden
tot de zonden te vervoeren en aldus
te verderven; ja, zelfs uwe eigene be-
dorvene natuur doet u geweld aan en
werkt samen met den duivel en de
wereld, om u diep ongelukkig te maken.
Gij moet dus strijden, mijn kind; strijden
tegen den duivel, tegen de wereld en
tegen uw eigen bedorven hart, indien
gij in de deugd wilt staande blijven en
u voortdurend verheugen over het geluk
dat u is ten deel gevallen.
Het kim). Ach, mijne Moeder, ik
ben nog zoo jong, ik ben zoo zwak en
onervaren en kan zoo licht tot de zonde
verleid wordeu. Ik vrees, lieve Moeder,