Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
verre zij de waarheden van ons H.
Geloof onthouden hadden. Hoezeer was
de Missionnarisgetrolfen, toen hij ujeest
allen met bewonderenswaardige juistheid
hoorde antwoorden en vernam hoe dank-
baar zij voor de ontvangene weldaden
geweest waren. Ja, hij kon zijne tranen
zelfs niet bedwingen, toen hij een der
wilden, wien hij raadde te biechten, hoorde
zeggen: „maar Pater, is het dan moge-
lijk dat men den goeden God, na zoovele
weldaden van Hem te h^liben ontvangen,
nog vrijwillig door de zonde zou kunnen
heleedigen. Wat mij betreft, ik herin-
ner mij niet mijnen goeden Zaligmaker
vrijwillig te hebben vergramd en wil ook
veel liever duizend maal sterven, dan
ooit vrijwillig iets te doen wat den
goeden God zou kunnen bedroeven." Welk
eene deugd! Welk eene dankbaarheid!
Ach mochten wij allen na de Communie
aldus gestemd zijn 1